Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krỹkti
Straipsnelis:
Gr. κρίζω ‘šaižiu balsu šūkauti’, κριγη ‘dantų griežimas’. Κρίζω galima gretinti su s. skand. hrīka ‘braškėti, girgždėti’ (ide. *krīg-), κριγή su galų cre (*krigā). Κρίκε su dusliuoju žodžio gale turi daugybę atitikmenų: lie. krykiù, krỹkti, r. kričatĭ ‘šaukti’ ir t. t. Taip pat prisimenama senas germ. garnio pavadinimas, s. v. a. (h)reigaro, heigaro iš disimiliacijos, plg. Pokorny IEW, 570. Visa ši grupė yra kilusi iš onomatopėjos.
Šaltinis:
Chantraine DEG II, 583

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas