Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
krylúoti
Straipsnelis:
Pr. *krel- & *kaim- atstatoma pagal vietovardžius Krelekaym, Krelekayn. [174] Šaknis krĭl-/kreil- siejama su lie. krylúoti ‘klibėti’, ‘krypti į abi puses’ ir pan., kreiliótis ‘raizgytis’ (LKŽ VI, 497, 594), taip pat la. kreĩlis, krails ‘išlenktas’, ‘iškreiptas’ (ME II, 256, 270–271; EH 647), kreĩlis, kreĩliski (Ērģem. izl. vārdn. II, 117).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 174–175

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas