Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùšinti
Reikšmė:
(pa)liesti, judinti
Straipsnelis:
žr. kušėti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 208
Antraštė:
kùšinti
Reikšmė:
berühren, bewegen
Straipsnelis:
žr. kušti
Šaltinis:
Senn 1958, 597
Antraštė:
kùšinti
Reikšmė:
liesti
Straipsnelis:
Pr. enkausint ‘liesti’, kaip ir kiti bl.-sl. pavyzdžiai, kildinami iš ide. *kos- ir *kus- (*kaus-). Lie. kušė́ti, kùšinti reiškia ne tik ‘judėti, krutėti’, bet ir ‘liesti’. Sl. *kasati sę, be reikšmės ‘liesti’, turi dar ‘vykti’, ‘pradėti judėti’ (plg. lie. kùšti ‘pradėti judėti’; čia pasak Skoko, tiktų ir s.-kr. ка̏сати ‘bėgti risčia’ [48], slov. kasati; jau Būga RR I, 449) lie. kušė́ti ‘judėti’ susiejo su sl. kъsьn- (s. sl. КЪСНѢТИ ‘delsti’). Pr. enkausint Toporovas siūlo tikslų atitikmenį – lie. įkaũšinti ‘įeiti pamažu, įkuprinti’, kiek tolimesnis – la. ìekustêt(iês).
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 47–48
Antraštė:
kùšinti
Straipsnelis:
žr. pakušinti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas