Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kušlikas
Straipsnelis:
Lie. žodis kušlikas (kušlėkas) ‘silpnų akių, žlibas’ vartojamas 1690 m. Vilniaus jėzuitų išleistoje lotyniškoje knygoje „Theatrum Pareanantis Gloriae…“ […]. Jos p. 31 eil. 23 rašoma: Kuszliki […] facta Ducis Mavoritia promant ‘kušliškai […] karo vado žygius teiškelia’, o eil. 28 – Kuszlicij sensere graves ‘žiaurūs kušliškai pajuto’. Šio žodžio lietuviškumas nekelia abejonių, plg. kùšlas ‘kas neprimato, spangys, žabalas’ […]. Lotyniško teksto kušlikui visiškai tikslaus atitikmens LKŽ nepateikia, tačiau jame yra kušlė̃kas ‘kas neprimato, aklys, spangys, žabalis’. Gal kušlikas perdirbta iš kušlėkas?
Šaltinis:
Zinkevičius 1987, 111

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas