Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùbezdalis
Reikšmė:
grybas Lykoperdon
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne lie. kùbezdalis, kùbezdelis, kubìzdalis, kubìzdelis (-ỹ-), kubìždalis (toliau vietoj ku- yra kukùr-) : kukùrbezdalis ir t. t. ‘grybas Lykoperdon’ (visi iš LKŽ) palikta be etimol. Šito grybo pavadinime slypi šaknis bezdė́ti ‘furzen, fisten’, plg. vok. Fist, Fisling, r. bzjuch, bzdjucha, le. bźdiel visi ‘Lykoperdon’ [ir kt. pvz.]. Kitas grybo pavadinimas yra kukùrdvelkis LKŽ : dvèlkti ‘blasen, wehen’; tas reiškia, kad ir bezd- vulgariai reiškia ‘blasen, wehen’. Ką reiškia ku- (kur-, kukur-, kuz-), pasakyti sunku [169]. Galbūt čia slypi kukùrė ‘nugara, Buckel’; grybas tada būtų ‘tas, kuris dvelkia iš nugaros viršaus, der oben vom Rücken (= in der Mitte der Oberhülle) blasende’; žinoma, kad subrendusio grybo vilktabokės apvalkale atsiranda kiaurymė, pro kurią dulkelių pavidalo sporos rūksta, kyla viršun tarsi rudos dulkės.
Šaltinis:
Machek 1966, 169–170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas