Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùcė
Reikšmė:
avis
Straipsnelis:
Iš senesnių duomenų matyti, kad gana gyvai vartoti iš avies šaukimo žodžių kilę šio gyvulio pavadinimai[…] Tos pačios kilmės[…] šaknies kuc- pavadinimai kùcė, kucỹtė, kucùtė buvo paplitę Dzūkuose. Pastarųjų metų duomenimis, šie pavadinimai nyksta, užleisdami vietą[…] žodžiui avis:[…] kucùkė [užfiksuota] tik Balbieriškyje[…] [95] Pagal[…] kùcė[…] pasidaryti ir jauniklių pavadinimai: […] kucùkas, kucùkė, kucùtė, kucỹtė.
Šaltinis:
Pranskūnaitė 1994, 94t.
Antraštė:
kùcė
Reikšmė:
avis
Straipsnelis:
[Kalbama apie žodžius, žinomus tik baltų-slavų areale.] Lietuvių ir rusų k. tarmėse pasitaiko dar kai kurių bendrų avies ar avino pavadinimų […]. Lie. kùcė ‘avis’ (vaikų kalboje) < *kuti̯a atitinka r. кы́тя (kalbant su vaikais) ir кыча ‘avis’ (su ilguoju ).
Šaltinis:
Откупщиков 1988, 13

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas