Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùduras
Straipsnelis:
kùduras (K, Klp, Kin) […] visiškai neįtikėtina, kad kuduras nuo K. Alminauskio laikų būtų laikomas skoliniu, plg. [kãdaras J, Vzd], skãdaras ‘kadaras’ Ut || skùduras; kadarỹs || skadarỹs ir t. t.; plg. dar analogišką atvejį: rumulaĩs laikome savo žodžiu, o rãmaloti || rùmuloti germanizmais; dar skatùlė || skačiùlė ir skutùlė || skučiùlė.
Šaltinis:
Vitkauskas 1991, 206

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas