Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuĩkas
Reikšmė:
kuinas
Straipsnelis:
[Aptariama prūsų kalbos sudurtinių daiktavardžių kilmė.] Pr. paustocaican E 654 ‘laukinis arklys’: pausto E 655 ‘laukinis’ antrasis dėmuo – */kaikan/ ‘arklys’, plg. la. kaika ‘kuinas’, lie. kaĩkaras ‘tinginys, valkata, nevėkšla’, la. kaikars ‘kuinas’, lie. kùika, kuĩkas ‘kuinas’ (Mažiulis 1996, 237; Toporov 1980, 134).
Šaltinis:
Lašinytė 2007, 250

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas