Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuĩnas
Straipsnelis:
Pr. *kuin-(?) atstatoma pagal vietovardžius Kuina, Kaina, Kuyna ir kt. Siejama su lie. kuĩnas, kuĩnė, kuinis ir pan. (LKŽ VI, 782); galbūt la. kuînîtiês ‘muštis’, ‘veržtis’, ‘tampytis’ (EH 668).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 247

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas