Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuĩstis
Straipsnelis:
Lie. kuĩstis gali būti iš *kui-t-s-, plg. kuĩ-t-ėsi. Tai paaiškintų *s > š po *i nebuvimą.
Šaltinis:
Hamp 1967b, 9
Antraštė:
kuĩstis
Straipsnelis:
Lie. kuĩstis (kuĩsėsi) ‘sich abmühen, sich abplagen’ (plg. kuĩ-t-ėsi).
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 119–120

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas