Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùkštera
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 293–297
Antraštė:
kùkštera
Straipsnelis:
Pr. *kukster- atstatoma pagal vietovardžius: Kucstren, Kuxtern, vėliau – Kuxstern. Gerulis sieja su lie. kùkštera ‘nugara’, ‘kupra’. Senuose tekstuose aptikti Kauxtere, Koxtere, Cauxter, Causter, upė. Labai tikėtina rekonstrukcija apeliatyvo pr. *kukstera(s) ‘nugara’, ‘kupra’ ir pan., analogiško lie. kùkštera, kuksterà, kùkšteras; kùkštara, kùkštaras, kùkšturas (LKŽ VI, 804–805, taip pat plg. kùkšterėti, kukšterti, kùkštaroti), dar žr. Vitkauskas, Šiaurės rytų dūnininkų žodynas,157–158; Fraenkel LEW, 229–230.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 253–254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas