Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kukulỹs
Straipsnelis:
žr. kaukas
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K, 293–297
Antraštė:
kukulỹs
Straipsnelis:
Pr. *kukul-ing- atstatoma pagal vietovardžius: Cuculing, Kukuling, Kukelinge lacus. Gerulis sieja su lie. kukulỹs ‘leistinis’ ir pan., la. kukulis (?).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas