Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kukurū̃zas
Straipsnelis:
Slaviškas su žemės ūkiu susijęs augalo pavadinimas.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1958a, 458
Antraštė:
kukurūzas
Straipsnelis:
Lie. kukurūzas, la. kukuruza, s.-kr. kukuruz, r. kukuruza, le. kukurydza ir t. t. bendras sl., greičiausiai ne skolinys iš turkų kalbos (kaip kad mano Miklošičius [Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, 1886]), bet susijęs su kažkokio augalo slavišku pavadinimu, tačiau ir tai dar neaišku.
Šaltinis:
Buck 1949, 519

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas