Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùlbė, kul̃bė
Reikšmė:
nupjautas rąsto gabalas; kūlė, plūktuvas; (šautuvo) drūtgalys, buožė…
Straipsnelis:
žr. gulbė
Šaltinis:
Karaliūnas 1994, 126

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas