Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kulìkas
Reikšmė:
krepšys
Straipsnelis:
Pr. kuliks E 487 ‘krepšys, krepšelis’ – kaip ir lie. kulìkas ‘t. p.’, kulìs bei la. kule iš sl. kalbų, plg. le. kul, r. куль ‘maišas’ bei r. кулёк ‘lagaminėlis, krepšys’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kulìkas
Reikšmė:
piniginė, mažas maišelis
Straipsnelis:
Pr. kuliks ‘piniginė’, ‘maišelis’ yra skolinys arba iš sl. *kulь, arba iš sl. *kul-ьkъ. Šaltiniu dažniausiai laikomas baltarusių arba lenkų formos[262]. Skoliniais laikomi ir lie. kulìkas ‘piniginė’, ‘mažas maišelis’ (LKŽ VI, 831), kulìs, kùlis, kulỹs ‘maišas’, ‘kapšys’, ‘piniginė’ (LKŽ VI, 835–836), kulė̃ ‘maišelis tabakui ar pinigams’ (LKŽ VI6, 824), la. kule, kulitiņa, kuletĩte, kulĩtĩte ir kt. (ME II, 306; EH 670–671; Ērģem. izl. vārdn. II, 136; Aknīst. izloks. 174); žr. Skardžius 1931, 115; Fraenkel LEW, 306 ir kt. Šie žodžiai turi dar ir kitų reikšmių: lie. kulìkas ‘šiaudų kūlelis pradėti stogo kraštui dengti’ (LKŽ VI, 830) ir pan.; kulỹs, kùlis, kū̃lys, kūlỹs ‘žvejų tinklo galas – susiaurėjimas’, ‘krepšelis’, ‘javų lapo ar varpos makštis’ ir pan. (VI, 835–836); kulė̃ ‘krepšys vidury bradinio’, ‘žvejų samtis’ ir kt. (VI, 824) [263].
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 262–263
Antraštė:
kulìkas
Reikšmė:
trumpa rudinėlė, švarkelis
Straipsnelis:
kulìkas ‘trumpa rudinėlė, švarkelis’. Kilmė nėra visai aiški, bet veikiausiai pasiskolinta iš baltarusių kalbos, plg. br. кулёк ‘naminės medžiagos švarkas’ (SBG II 564 = Слоўнік беларусскіх гаворав наўночна-заходняй Беларусі і ее награнічча 1–5, Мінск, 1979–1986.). Pasitaiko šiaurinėje vilniškių šnektos dalyje (LKŽ VI, 831). Dar plg. la. kuļiks, kuļka ‘vyriškas švarkas’, pr. kuliks ‘kapšiukas, maišelis’. Yra lietuvių kalboje ir kulìnė ‘kumpštinė (paprastai kailinė) pirštinė’.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas