Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kul̃pėti
Straipsnelis:
Pr. *kulp-in- atstatoma Culpin pagrindu. Tikėtinai siejama su lie. kul̃pėti, kul̃pinti, kul̃pyti ‘ginti’, ‘mušti’ (LKŽ VI, 847), tačiau įmanomas ryšys ir su sl. *kъlp- ‘gulbė’ tęsiniais.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 267

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas