Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kumbrỹs, kum̃bris
Straipsnelis:
Lie. kumbrỹs, kum̃bris, la. kum̃br(i)s ‘kupra, nugara, gumbas’ turi ide. kamieną *(s)km̥b-ro-, – iš ide. šaknies *(s)kemb- ‘(pa)lenkti, sulenkti’, kurią taip pat turi norv. hump ‘kalnas, gumbas, nedidelė nelyguma’, v. ž. hump(e) ‘luitas, krūva, kupra’ (dėl baltų žodžių etimologijos žr. Būga RR II, 209, Fraenkel LEW, 308).
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 65

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas