Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kumẽlė, kumelỹs, kumeliùkas
Straipsnelis:
Lie. kumẽlė ‘arklio patelė’, kumelỹs ‘paaugęs arklys’, kumeliùkas ‘arklių jauniklis’, la. kumeliņš ‘kumeliukas’, kumeļš ‘eržilas; gražus arklys’, kumelis, kumelīce ‘kumelinga kumelė’. Šių žodžių kilmė – gana neaiški. Populiariausia Ž. Šarpantjes etimologija, kur lie. kumelỹs, la. kumeļš siejami su skr. kumāráḥ ‘jaunikaitis’, bet tai irgi labai abejotina.
Šaltinis:
Sabaliauskas 1968, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas