Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùmetis
Straipsnelis:
Pr. kumetis ‘valstietis’ yra skolinys iš slavų (plg. jau Pott, Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung 1868, VI, 114). Lie. kùmetis atėjo iš ryt. slavų XII a. (Levin, The Slavic Element in the Old Prussian Elbing Vocabulary, 1974, 88) kaip ir kumetỹs. Šios lietuviškos formos turi kitokias reikšmes negu prūsų kalboje (žr. LKŽ VI, 873: 1. ‘dvarininko ar buožės samdomas valstietis, dirbantis už butą ir atlyginimą natūra’, 2. ‘daržininkas’, ‘sklypininkas’), taip pat plg. kùmetininkas; kumetýnas, kumetỹnė, kumetìškė, kùmetbutis; kumetìnis; kùmetienė; kùmetavimas, kùmetauti (dėl pasiskolinimo iš slavų žr. Brückner, Die slavischen Fremdwörter im Litauischen, Weimar, 1877, 99; Archiv für slavische Philologie 1898, XX, 485–486 ir kt.).
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 272–273
Antraštė:
kùmetis
Reikšmė:
bežemis valstietis, kuris nuomuojasi sau kokį nors kampą, Instmann
Straipsnelis:
Pr. kumetis E 409 ‘valstietis’ – kaip ir lie. kùmetis iš s. le. *kъmet > kmieć ‘valstietis’ (taip Pottas, KSB, VI, 114).
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas