Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kum̃pinti, kumpìnti
Straipsnelis:
Pr. kumpint ‘trukdyti’, ‘kaitalioti’ šalia adj. *kump- ‘lenktas’, ‘kreivas’ galėjo turėti ir reikšmes ‘lenkti’, ‘kreivinti’. Tiksliausi atitikmenys: lie. kum̃pinti, kumpìnti ‘kūprinti’, ‘lenkti’, ‘eiti susilenkusiam’ (LKŽ VI, 877) šalia kum̃pti ‘linkti’, ‘krypti’, kumpė́ti, kumpinė́ti, kumpinúoti, kumpúoti, kumpóti, kumpnóti, kumpsnóti, kumpsóti, kùmptelėti, kum̃ptelėti, kum̃pterėti, kumpénti, kùmpčioti (LKŽ VI, 875–881); plg. la. kùmpt, kum̂pt ‘kūprintis’, kumpāt (ME II, 312; EH 674). Toliau plg. gr. κάμπτω ‘lenkti, kankstyti’, lo. campus ‘laukas’, s. v. a. hamf ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 278–279

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas