Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kum̃pis
Straipsnelis:
Pr. *kump- ‘kumpis’ (kiaulės) arba ‘didelis mėsos gabalas ant kaulo’ atstatoma, remiantis substratine leksika prūsų ir jotvingių žemėse. Plg. ryt. pr.-vok. provincializmą kumpen, kumpchen ir jotvingių regioninį kump, kumpa ‘kumpis’, ‘kulšis’. Artimiausiai siejasi su lie. kum̃pis šalia kum̃pas ‘kreivas’, ‘išlenktas’, lie. kum̃pis šalia kum̃pas ‘kreivas’, ‘išlenktas’, kum̃pinti ‘lenktis’, ‘kūprintis’ ir pan., la. kumpis dar ir ‘kupra’, ‘sulenkimas’, ‘kreivumas’ ir pan. (ME II, 312; EH 674; plg. Ērģemes izloksnes vārdnica, II, 140) šalia kumps ‘kreivas’, ‘išlenktas’, kùmpt ‘kūprintis’. Germanų pavyzdžiai yra artimiausi baltams: s. ang. hamm ‘šlaunis’ šalia ang. ham (iš dalies ‘kumpis’), s. v. a. hamma ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 274–275
Antraštė:
kum̃pis
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos le. kalbos baltizmus (žr. Лаучюте, Ю., Словарь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie le. kalbos tekstuose vartojami rečiau:] kump, taip pat kumpie (neutr.) (p. 16) ʽkiaulienos kumpisʼ : lie. kum̃pis, kum̃pas.
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 351
Antraštė:
kum̃pis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. кумпя́к ‘kumpis, skerdienos šlaunis’ žr. MC 32; plg. БРС 407, РБС 28, 354 (Karskis Б 134 mini ir кунпя́к); sen. dokumentuose vartota be priesagos: кум(ъ)п(ъ), кунпь, конпь, be to, (dgs. kilm.) кум(ъ)петъ, кунпятъ, žr. Jablonskis LŽ 109 t., 212 t.; le. trm. kump, kumpie (dgs.), kąp SJP II 311 (plg. ir Briukneris SEJP 224, 281, kur laikomi lituanizmais, paskolintais XVIII a.; Jablonskis nurodo jau iš XVI a. lenkiškų dokumentų); daugiau variantų žr. Zdancevičius ZPSS 294, 307; greta pasitaikantis le. trm kumpiak, žr. Turska, Wilno... I 224, Otrembskis JP XVI 83, GJP I 69, Zdancevičius LP VIII 343 ir 1. c, veikiausiai rodo baltarusių tarpininkavimą; plg. ir ukr. trm. кумпяк. Pamatu eina lie. kum̃pis. Dar plg. Stankevičius К V 119, Blesė StB V 14.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 63
Antraštė:
kum̃pis
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis.] Gutturalwechsel atvejus galima paaiškinti kaip perimtus iš centum arba pra-satəm tarmių: lie. kum̃pis ~ šum̃pis ‘ham’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas