Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kúosa
Reikšmė:
Dohle
Straipsnelis:
Pr. kose – taip turbūt taisytina kote E 724 ‘kuosa’ (Trautmann, Die altpreussischen Sprachdenkmäler, 1910, 362 nori taisyti į koce : la. kãķis ME II, 190 bei skr. kāha-ḥ ‘varna’, tačiau prieš -e veikiau lauktinas k, o ne c, žr. FBR, XV, 89) bei coswarnis – taip, anot Pirsono, taisytinas [...] colwarnis E 726 ‘kovas, kovarnis’ : lie. kúosa ‘Dohle’, la. kuosa ‘t. p.’ bei la. kùosvārnis² ‘t. p.’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 243
Antraštė:
kúosa
Straipsnelis:
Pr. kote ‘kuosa’ siūloma įvairių taisymų. Vienas iš jų ir labiausiai paplitusių – *kose. Jeigu jis tikras, tai įtikinamiausi atitikmenys – lie. kúosa, kúosas, kuosia ir pan., la. kuosa.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 138

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas