Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kupáika
Reikšmė:
trumpas vilnonis švarkas, palaidinukė
Straipsnelis:
kupáika ‘trumpas vilnonis švarkas, palaidinukė’, plg. r. šnek. куфайка, фуфайка ‘vatinukė’. Pavadinimas yra ir baltarusių kalboje, plg. куфайка ‘t. p.’. Neaiškios kilmės žodis (Vasmer REW IV 212; ЭCБМ V 174). Lietuvių kalboje retas (JD 108; LKŽ 919). Skolinį turi ir latvių kalba, plg. la. pupaika ‘t. p.’ (Reķēna 1975, 466).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas