Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùpeta
Straipsnelis:
žr. kūpėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K 299–300
Antraštė:
kupetà
Straipsnelis:
žr. kaupas
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)c
Antraštė:
kùpeta
Straipsnelis:
La. trm. kupata ‘šieno kupeta’, žinomas iš Latgalos nedidelės šnektų grupelės netoli Lietuvos, yra skolinys iš lie. kùpeta ‘t. p.’.
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 8

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas