Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùpstas
Straipsnelis:
žr. kūpėti
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K 299–300
Antraštė:
kùpstas
Straipsnelis:
Pr. *kups-av-(-ov-) atstatoma pagal vietovardžius: Kupsow, Kopsau, vėliau – Kupzau. Tikėtinas ryšys su apeliatyvais, plg. lie. kùpsas, kupsẽlis (Lazūnai), kùpstas, kupstà, kupsnà, kupsnỹs, kùpštis ‘pakilimas virš žemės paviršiaus’, ‘kalvelė’, ‘krūva’, ‘kelmas, apaugęs samanomis’ ir pan. (LKŽ VI 934–937); la. kupsa, kupss, kupsis ‘medžių grupė’, ‘užtvara iš medžių’, ‘laukinis krūmokšnis’, kupsna ‘smėlio kalva (krūva), sunešta vėjo’ ir kt. (ME II 319; EH 677). Prijungiami ir kiti darybos tipai, plg. lie. kùpeta, kupetỹs, kùpena, kupùrna, la. kupata, kupȩna, kupene ir atitinkami veiksmažodžiai – lie. kùpti, la. kupt (žr. LEW 313).
Šaltinis:
Топоров ПЯ I–K 295

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas