Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kur̃šis
Straipsnelis:
Neaišku, kaip yra atsiradęs žodis kur̃šis ‘iš šiaudų padaryta ir žmogaus drabužiais aprengta baidyklė, metama per mynes ar kūles talkininkams pagąsdinti’, ‘baidyklė’ LKŽ VI 972, kadangi jis gali būti vėlesnio, jau tapusio odioziniu, tautybei pavadinti žodžio specifinis vartojimo atvejis. Kuršių krašto reminiscensijų ypač žemaičių tarmėje yra išlikusių, plg. Kur̃šas, kur̃šininkas, kur̃šinės pavažos, kur̃švežimis, kur̃šraštis ‘raštas milams’ ir pan.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968a, 61
Antraštė:
kuršis
Reikšmė:
vienos iš baltų genčių etnonimas
Straipsnelis:
[60] Nė vienam ligšioliniam kuršio etimologijos tyrinėtojui nebuvo žinoma, kad lie. tarmėse dar yra vartojamų bendrinių šaknies kurš- žodžių. Lietuvių žemaičių tarmėje yra užfiksuotas žodis kur̃šas ‘vąšas, Haken’. [62] Etnonimo ir krašto vardas gali būti susijęs su asmenvardžiais, turinčiais šaknį ar pirmąjį kamieną kurš- sudurtiniame žodyje, plg. Kur̃šas, Kùrša, Kuršáitis [ir kt.]. Pavardės gali būti kilę tiesiog iš bendrinio žodžio kur̃šas ‘vąšas’ (ar kito kamieno žodžio, reikšme, artima pastarajam). Taigi etnonimas kuršas, kuršis gali neturėti ir greičiausiai neturi ką nors bendra nei su ukr. корс ir kitais jam giminiškais žodžiais, nei su sl. *kъrchъ ir kitais jam kilme artimais žodžiais.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968a, 60–62

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas