Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kurdùpelis
Reikšmė:
bulvė; mažas, susitraukęs žmogus ar gyvulys
Straipsnelis:
R. Курду́пик (vienas iš trijų baltiškos kilmės velnio pavadinimų, užrašytų Smolensko gubernijoj: Анчу́тик, Мурму́ль, Курду́пик) neatsiejamas nuo lie. kurdùpelis (plg. sutampančią kirčio vietą), perimto ne tiesiogine prasme (‘bulvė’) [21 išn.: plg. dar lie. kurdòplė, kartùpelis), la. kar̃tupȩlãjs, kar̃tupelis. Smulkiau apie skirtingas formas žr. M. Niedermann, – Wörter und Sachen, VIII, 1923, 40tt.], o specializuota, paliudyta ne vienoje lie. tarmėje – ‘mažas, susitraukęs žmogus ar gyvulys’.
Šaltinis:
Топоров 1973, 37–38

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas