Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùrkė
Reikšmė:
šlepetė
Straipsnelis:
Lie. kùrkė ‘šlepetė’, plg. Rytų Prūsijos vok. kork ‘t.p.’ (Alminauskis 1934, 56; Fraenkel LEW, 316). Šlepetės reikšme vok. Kork buvo vartojamas Rytų Prūsijos tarmėse (Trübners Deutsches Wörterbuch, hrsg. v. A. Götze, IV, Berlin, 1939–1955, 236; [...]). Vok. Kork ‘kamštis’ pasiskolintas iš nyderlandų kalbos, plg. ol. kurk ‘t. p.’, gavusios jį per ispanų kalbą, plg. isp. corcho ‘kamštinis ąžuolas’, iš lotynų kalbos, plg. lo. cortex ‘žievė’ (Kluge EWD, 394). Žodis buvo žinomas Mažojoje Lietuvoje (R 229, 274; MŽ 306, 367; [K 212]; LKŽ VI 953). Dar žr. karkė.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 114

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas