Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùrka
Straipsnelis:
La. trm. kurkinu zāle ‘kraujažolė’ lygintinas su la. trm. kurka ‘kalakutė’, paskolintas (kaip ir lie. kùrka ‘t. p.’) iš slavų. Tai veikiausiai yra savarankiška latvių kalbos naujovė. La. kurkins negali būti perimtas iš slavų, nes latvių kalboje paukščių patinų pavadinimai su priesaga -ins seniai nebedaromi; kurkins gali būti lituanizmas (< lie. ryt. kur̃kinas).
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 11–12

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas