Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kur̃las
Straipsnelis:
Vedinys kur̃las () S. Dauk; G 93; Dr; Akm (LKŽ VI 959) galbūt skolinys iš la. kur̃ls ‘kurčias’, plg. seną paralelę su priesaga *-no-kur̃ns ‘kurčias’ (ME II 323, 324; Skardžius 1943, 163; Specht 1944, 196). Pastarasis atitinka sl. *kъrnъ ‘su nupjauta nosimi, ragais, ausimis’, av. karəna- ‘kurčias’, s. i. karṇá- ‘ilgaausis; su nupjautomis ar pažeistomis ausimis’ (Trautmann 1923, 146; Vasmer ĖSRJ II 330; Trubačev ĖSSJ XIII 23t. ir lit.). Visi jie tos pačios kilmės kaip lie. kur̃čias (-‚a), o toliau siejasi su kir̃sti tipo veiksmažodžiais (Fraenkel LEW 314tt.).
Šaltinis:
Ambrazas 2006, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas