Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kur̃nas
Straipsnelis:
[Autorius tyrinėja beragių gyvulių pavadinimus baltų kalbose, kurie pasižymi turtinga sinonimika ir yra įdomūs savo kilme bei semantiniu vystymusi]. Lie kur̃nas, -à (Zietela). Žodis tikriausiai yra skolintas iš slavų kalbų, plg. r. корный ʻmažaūgis, žemas, trumpasʼ, корноухый, корнокрылый, корнохвостой ʻkieno nukirpta ausis, sparnas, uodegaʼ, корнорукий ʻberankis, bepirštisʼ, корнать ʻapipjaustyti, apkirpinėtiʼ (plg. Даль, II, 5). Šie žodžiai neatskiriami nuo la. kur̃ns ʻkurčiasʼ, lie. kur̃čias ir kt. Nuo lie. kur̃nas ʻberagisʼ būtina skirti lie. kurna pirkià ʻtroba be kaminoʼ, nes šis žodis kilęs iš br. курны ʻdūminis, juodasʼ, plg. курная хата ʻdūminė (juoda) pirkiaʼ.
Šaltinis:
Сабаляускас 196464

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas