Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kur̃nas, -à
Reikšmė:
beragis
Straipsnelis:
[Autorius tiria beragių gyvulių pavadinimus baltų kalbose, kurie pasižymi turtinga sinonimika ir yra įdomūs savo kilme bei semantiniu vystymusi] Lie. kur̃nas, (Zietela). Žodis tikriausiai yra skolintas iš slavų kalbų, plg. r. корный ‘mažaūgis, žemas, trumpas’, корноухий, корнокрылый, корнохвостый ‘kieno nukirpta ausis, sparnas, uodega’, корнорукий ‘berankis, bepirštis’, корнать ‘apipjaustyti, apkirtinėti’ [...]. Šie žodžiai neatskiriami nuo la. kur̃ns ‘kurčias’, lie. kur̃čias ir kt. Nuo lie. kur̃nas ‘beragis’ būtina skirti lie. kurnà pirkià ‘troba be kamino’, nes šis žodis kilęs iš br. курны ‘dūminis, juodas’, plg. курная хама ‘dūminė (juoda) pirkia’.
Šaltinis:
Сабаляускас 1964, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas