Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kurpãlis
Straipsnelis:
curpelis – taip turbūt taisytinas [pr.] turpelis E 509 ‘leiste, kurpalis’: kurpe, lie. kurpãli(u)s.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 246
Antraštė:
kurpãlis
Reikšmė:
tam tikra forma, ant kurios batus siuva, taiso
Straipsnelis:
Pr. *curpelis ‘bato kaladė’ tiksliausias atitikmuo – lie. kurpãlis ‘tam tikra forma, ant kurios batus siuva, taiso’. Slavų kalbose yra to paties tipo senų leksemų, bet reiškiančių avalynės rūšį (plg. č. krpelʼ ir pan.). Skoliniai (manoma, iš prūsų) taip pat reiškia ne kaladę, o avalynę: kaš. kurpål, le. trm. kurpiel, kurpiele. Manoma, kad ‘bato kaladės’ reikšmė – senesnių laikų pavadinimas.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 333

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas