Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kurpius
Straipsnelis:
Kai kuriose kalbose vartojami skirtingi žodžiai reikšmėms ‘tas, kas siuva batus’ ir ‘tas, kas taiso batus’ žymėti. Lie. kalboje šioms reikšmėms žymėti vartojamas vienas žodis. Ide. kalbose šios reikšmės žodžiai dažniausiai būna išvesti iš žodžių, reiškiančių ‘batas’, ‘kurpė’, arba tai būna sudurtinis žodis, kurio vienas dėmuo turi reikšmę ‘batas, ‘oda’ ar ‘kurpė’, o kitas – ‘siūti’, ‘daryti’, ‘gaminti’ ir t. t. Lie. kurpius, kurpininkas, la. kurpnieks : lie. kurpė, la. kurpe. Dėl semantikos plg. s. sl. sapožĭkŭ, r. sapožnik : s. sl. sapogŭ, r. sapog ‘batas’; s. isl. skōari : s. isl. skōr ‘batas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 432
Antraštė:
kur̃pius
Straipsnelis:
Bene paskutinis bendras rytų baltų pakitimas buvo ikto atitraukimas iš prevokalinio i, pvz., kur̃pius (kùrpė), ragãnius (rãgana), aũkštis (áukštas), bė̃gis (bė́gti), vandẽnis (vanduõ), plg. s. i. udaníyaḥ), gr. γομφίος.
Šaltinis:
Kortlandt 1977, 324

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas