Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùrstyti
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. куpстаць ‘judinti, raginti, skatinti’ Stankevičius К V 119; le. trm. (sen.) kurstać ‘bakštinti, niukinti; kurstyti, raginti’ SJP II 645 (plg. ir korsać ‘t. p.’ II 481), kursać ‘niukinti, raginti; kurstyti (ugnį)’ Zdancevičius LP VIII 343 (ir pokursać, kursnońć), Kudzinovskis ABSl I 224 (‘niukinti; erzinti’) < lie. kùrstyti ‘raginti, skatinti (ką nors daryti); prižiūrėti, kad degtų’; dar plg. br. курстаць каня Stankevičius l. c. ir lie. trm. (Rodūnė) kùrstauti arklį LKŽ VI 969.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 64

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas