Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kutė́ti
Reikšmė:
vešliai augti, tarpti; refl. Gautis, taisyti, stiprėti
Straipsnelis:
R. dial. кутит ‘sukti, lankstyti’ netiesiogiai siejamas su lie. kutė́ti, kùta, -ė́jo ‘vešliai augti, tarpti; refl. Gautis, taisyti, stiprėti’ [: intarp. Lie. kùsti, kuñta, kùto ‘stiprėti, gautis; augti’ // la. atkust ‘sich auffüttern, zunehmen besser werden’]. V. Mažiulis mano egzistavus verb. bl.-sl. dial. *kunt- (praes., praet., inf.) ‘(ap)dengti lenkiančiai (linkstančiai) / lenkti dengiančiai’ (prasl. *kǫt-ati > bulg. кьт-ам ‘slėpti’), kuris atsiradęs iš infiksinio verb. (intr.) bl.-sl. (praes.) *kunt-, (praet., inf.) *kut- ‘dengtis lenkiančiai (linkstančiai) / linkti dengiančiai’ (> lie. (intr.) kuñta, -kùto, -kùsti = la. atkust). Kita vertus, galima spėti, kad egzistavo neintarpinis šakninis veiksmažodis (pres.) *kuta, (praet.) *kut-, kuris vėliau išsišakojo į *kuta, *kutē + jā (> lie. kutė́ti, kùta, -ė́jo) ir intarpinį (praes.) *kunt-, (praet.) *kut- (lie. kuñta, kùto, kùsti).
Šaltinis:
Jakulis 2004, 135
Antraštė:
kutė́ti
Reikšmė:
vešliai augti, tarpti; gautis, taisytis, stiprėti
Straipsnelis:
Šis veiksmažodis turi šakninių giminaičių kitose indoeuropiečių kalbose (s. isl. skynda ‘varyti’ suponuoja infiksinę šaknį). Lie. kutė́ti galėjo atsirasti išsišakojus šakniai bl. kū̆t- (lie. kutė́ti, kùta ‘vešliai augti, tarpti; gautis, taisytis, stiprėti’ ir lie. kùsti, kuñta), kuri yra plėtikliu t išplėsta ide. *(s)keu- / *(s)kū̆- ‘apdengti, apsiausti’. Iš tos pačios šaknies , tik su kitu plėtikliu, kildinamas ir lie. kušė́ti, kùša (: la. kûsêt, -ẽju / -u, -ẽju). Kita vertus, bendrašaknių žodžių stoka kitose indoeuropiečių kalbose bei įvairiausi šio veiksmažodžio variantai greičiau rodytų imitatyvinę jo kilmę. Šio veiksmažodžio vedinių yra kitose indoeuropiečių kalbose: lo. quatiō, -cutiō, -ere ‘kratyti, purtyti; trankyti, daužyti’, s. saksų scuddian ‘mit einen Schwung ausgieβen (energingai išpilti)’, s. v. a. scutten ‘purtyti, drebinti’, r. dial. кутить ‘sukti, lankstyti’ (< prasl. *kaut-), pr. kūnti ‘saugo, prižiūri’, gr. σκῦτος ‘išdirbta oda’, lo. cutis ‘oda’ ir kt.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 150; 236

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas