Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kuténti
Reikšmė:
kitzeln
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne s. v. kuténti reikia atsižvelgti į skolinimosi iš vok. kalbos galimybę; plg. alemanų chutzlə. Dėl alemanų įtakos, tiksliau dėl tokios galimybės lie. kalbai, plg. Germanisch-romanische Monatsschrift 1953, XXXIV, 337–340.
Šaltinis:
Senn 1958, 597

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas