Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kutikas
Reikšmė:
tokia baidyklė
Straipsnelis:
[Pristatoma mitologinė leksika – žodžio baũbas atitikmenys lie. kalboje.] Lie. kutikas ‘tokia baidyklė, gyvenanti pečelyje’ ir plg. kuténti.
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas