Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùzas
Reikšmė:
trumpas švarkas, moteriška liemenė ar palaidinė
Straipsnelis:
kùzas ‘trumpas švarkas’, plg. vok. dial. kus ‘prastas drabužis’ arba Rytų Prūsijos vok. kuz ‘trumpas, mažas’ (Alminauskis Die Germanismen des Litauischen, I, 1934, 77; Frischbier, Preussisches Wörterbuch, I, 1882, 450, 452). Skolinys buvo žinomas Mažojoje Lietuvoje (K; K II 82; KŽ; LKŽ VI, 1016). Dar gali reikšti moterišką liemenę ar palaidinę.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 164
Antraštė:
kùzas
Reikšmė:
trumpas švarkas; moteriška liemenė; palaidinė
Straipsnelis:
Lie. kùzas ‘trumpas švarkas; moteriška liemenė; palaidinė’, plg. vok. dial. [106] kus ‘prastas drabužis’ arba Rytų Prūsijos vok. kuz ‘trumpas, mažas’ (Alminauskis 1934, 77; [...]). Skolinys buvo žinomas Mažojoje Lietuvoje (K 214; II 82; KŽ 1261; LKŽ VI 1016). Lietuvių kalboje dar pasitaiko žodis kuzijãkas (kuzijõkas, kuziokas, kuzjakė), reiškiantis tą patį. Kai kurie kalbininkai jį laiko germanizmu, plg. kùzas (vok. dial. kuz, kus) ir jãkas (vok. Jacke ‘trumpas švarkas, striukė’) arba plg. vok. dial. kōz jāke ‘kelioninis apsiaustas’ (Alminauskis 1934, 77; Janavičienė, Žemaičių Naumiesčio Lietuvininkai, 1992, 83). Tačiau veikiausiai į lietuvių kalbą, šis skolinys atėjo iš lenkų kalbos, plg. lenk. kozyjaka, kazyjaka, kazyaka ‘viršutinis vyriškas drabužis, primenantis liemenę’.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 105t.

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas