Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvė̃stis
Reikšmė:
skleistis
Straipsnelis:
Pr. *kves- atstatoma pagal vietovardį Quesse. Manoma, kad visai pagrįstai tas ryšys yra lie. kvė̃stis ‘skleistis’ ir pan., atsikvė̃sti ‘atsilapoti’, kvė́sčioti ‘draikytis’ LKŽ VI, 1097–1080.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 383

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas