Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvaldė̃tis
Reikšmė:
toks klostytas sijonas
Straipsnelis:
Lie. kvaldė̃tis (hibr.) ‘toks klostytas sijonas’, plg. lie. kvaldà ‘klostė’, br. квалда ‘t.p.’. Retas žodis (Šts; LKŽ VI, 1039).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas