Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvañkšti
Reikšmė:
breathe heavily
Straipsnelis:
[Aptariami netaisyklingi slavų ir baltų kalbų fonologiniai atitikmenys, rodantys kontaktus su kitomis mažiau ar daugiau artimomis ide. tarmėmis.] Gutturalwechsel atvejus galima paaiškinti kaip perimtus iš centum arba pra-satəm tarmių: lie. kvañkšti ~ švañkšti ‘breathe heavily’.
Šaltinis:
Andersen 2003, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas