Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvartū̃kas
Reikšmė:
prijuostė
Straipsnelis:
Žemaičiai ir artimesni aukštaičiai vardininko galūnėje -as balsio a netaria, turi tik -s, prieš kurį priebalsis suduslėjo. Tuo atveju g virto k. Iš čia kvartū̃gas (Kretinga, Mosėdis, Kuršėnai), vietoj kvartū̃kas < gudų хвартук ‘prijuostė’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2010b, 136

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas