Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvepìmas
Reikšmė:
kvapas
Straipsnelis:
Senuosiuose raštuose ir tarmėse pasitaikantis vedinys su priesaga -imas (ar -ymas) lie. kvepìmas ‘kvapas’ Zt (: kvẽpia) liudija archajišką darybos procesą (Ambrazas 1993, 21–25).
Šaltinis:
Pakerys 2007, 385

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas