Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvérti
Straipsnelis:
E. Fraenkelio žodyne pateikta gvérti ‘sich ausweiten, auseinardergehen’, gvėrỹnė ‘anga, kiaurymė, skylė’. Greta yra kvérti LKŽ = gvérti. Su lie. kvérti dera č. škvíra ‘siauras plyšys, anga’ (tarp dviejų durų ar spintos lentų, ar dviejų sienos sijų), iš ko kilęs škířiti sę ‘atsidaryti, [vok.] sich auftun’. Č. škvíra < *s-kvěra (bl.-sl. *s-kvēr-ā).
Šaltinis:
Machek 1966, 169
Antraštė:
kvérti
Reikšmė:
распадаться, разваливаться, расшатываться
Straipsnelis:
[Recenzuojamas K. Karulio Latvių kalbos etimologijos žodynas.] Manoma, kad žodyne pateikta įžvalga leidžia reabilituoti baltiškus la. kvernēt ʻторчать, ждать попустуʼ ryšius, atmestus ЭССЯ 13, 151, sugretinus šį žodį su sl. *kvarъ ʻпорча, урон, болезньʼ, *kvariti ʻвредить, портить, губитьʼ, dar plg. lie. kvérti ʻраспадаться, разваливаться, расшатыватьсяʼ, kvérnėti ʻприхварыватьʼ, kvìrti ʻслабеть, быть нездоровымʼ. Formaliai ir semantiškai panašų į kvérti lie. gvérti galima gretinti su lie. gùrti ʻкрошиться, слабеть, исчезатьʼ, kilusį iš ide. geu̯- ʻбыть изогнутымʼ, kas patvirtina *kvarъ, *kvariti ryšį su ide. *keu̯- ʻгнутьсяʼ.
Šaltinis:
Аникин 1988-1996 (1997), 374-375

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas