Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kviekti
Straipsnelis:
[Norint nustatyti bendras baltų-slavų inovacijas reikia apsiriboti tik tais komponentais, kuriuos randame tiek vienoje, tiek kitoje kalbų grupėje, o leksinėms inovacijoms nustatyti vertingiausi tie žodžiai, kurių, išskyrus baltų-slavų kalbas, niekur kitur nerandame. Veiksmažodžio sistemoje Trautmannas nurodo 36 tokius elementus, ir jie sudaro šio darbo pagrindą.] ku̯iki̯ō ‘žviegiu’ : lie. kvykiù, kvỹkti ir la. kvīcu, kvi̇̃kt atitikimas sl., pvz., le. kwiczę, atkreipia dėmesį, tačiau greta aiškiai onomatopėjinių veiksmažodžių bei tokių baltiškų pakitimų kaip la. kvìekt ‘quieken, schreien’ (lie. trm. kviekti ‘mit langgezogener Stimme grunzen, quieken’ Fraenkel LEW) ir pagaliau greta panašių kitų kalbų vedinių (gr. κοΐζειν, lo. quirrītāre) šiems atitikimams negali teikti reikšmės.
Šaltinis:
Safarewicz 1967, 250

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas