Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kvietka
Straipsnelis:
Lie. kvietka < br. kvetka, giminiškas s. sl. cvětŭ, cvětĭcĭ ir t. t. bendras sl., giminiškas s. sl. procvisti, r. cvesti ir t. t. ‘žydėti’, la. kvitēt ‘šviesti, mirgėti, spindėti’, galbūt < ide. *kweit-, šalia *k̑weit-, matomos s. sl. svĭtěti ‘šviesti’, světŭ, go. hweits ‘baltas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 527
Antraštė:
kvietka
Straipsnelis:
žr. gėlė
Šaltinis:
Buck 1949, 527

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas