Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kỹbras
Reikšmė:
высокий, тонкий, вытянутый
Straipsnelis:
Verta atsižvelgti į kỹbras (kýbras) ‘высокий, тонкий, вытянутый’ (LKŽ, 731), kuris siejamas su veiksmažodžiu pa-skiẽbti ‘ослабеть, похудеть’ (LKŽ XII, 866). Nurodyti žodžiai [t. y. pietų sl. *cibrь ‘skaidrus, permatomas, aiškus’, lie. skiẽbras ‘жидкий, слабый’, skỹbras ‘скудный, жалкий’, skiẽbti ‘разделять, раздвигать; делать лаз, отверстие; тонко резать (хлеб)’] yra kilę iš ide. *skē̆i-b-, minėto *skē̆i- [‘pjauti, atskirti’] varianto su determinatyvu -b-.
Šaltinis:
Аникин 1991, 121

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas