Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kỹtras
Straipsnelis:
[Recenzuojamas Fennell T. G., Fürecker's dictionary: the first manuscript, Ryga, 1997] Svarstytina kai kurių slavizmais laikomų žodžių kilmė. Kihtrs ‘karg, filzig’ su pora vedinių (115; šis dėl reikšmės ‘šykštus’ irgi gal polonizmas, iš le. chytry ‘šykštus, godus’ [dėl reikšmių geografijos žr. MAGP, žml. 450], kaip ir ryt. lie. kỹtras ‘t. p.’, skirtingai nuo reikšmės ‘apsukrus, gudrus’, la. trm. k̡ĩtrs, lie. trm. kỹtras, kurie gali būti ir iš rytų slavų).
Šaltinis:
Urbutis 1997c, 266
Antraštė:
kỹtras
Reikšmė:
gudrus
Straipsnelis:
Šakninis k dėl slavėjimo virto х, lietuvių skoliniuose vyko atvirkštinis procesas: lie. kỹtras ‘gudrus’ < br. хíтры.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas