Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lė̃kti, lẽkia
Straipsnelis:
lek-², lək- ir lēk-, lək- ‘lenkti, Gliedmaßen’, ληκᾶν, lie. lė̃kti. Nulinio laipsnio λάξ, λακτίζω; lo. lacertus. Yra formų su -e- (lie. lekiù) ir lie. lė̃kti cirkumfleksas rodo, kad ta šaknis neturėjo laringalo. Gr. λακ- galėtų būti *lk-. Bet nėra tikra, ar visos tos lytys susijusios.
Šaltinis:
Beekes 1988, 37

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas